ARCHANDĚL HANIEL

Jeho jméno v překladu zní ,, Boží vítězství“ nebo ,,Milost Boží“.

Tento archanděl je zvláště důležitý pro přechod lidstva a celé země do právě začínajícího věku Vodnáře. Haniel nás vyzývá, abychom se rozpomněli na sílu svého Ducha a s tím spojené možnosti. Abychom věřili svým schopnostem a podělili se svým individuálním způsobem o své vnitřní bohatství. Hanielova energie dodává každé bytosti energii, aby se napřímila, vyrovnala a dorostla do své velikosti. Realizuje původní určení a tvar. Vede lidi k tomu, aby prohlédli iluzi oddělení a k poznání, že k naplnění života náleží také demonstrace a rozvoj vlastního potenciálu. Haniel také ruší ponižující vzory myšlení a chování. Energie archanděla Haniela nám pomáhá poznat, kde se snažíme realizovat z egoistických, sobeckých  motivů a kde se stáváme částí Božího tvoření. Jeho energie čistí Ducha, umožňuje přístup k informacím a tvoří vše nově. Archanděl Haniel vede naše vědomí k poznání, že se naše myšlenky uskutečňují ve hmotě a přijímají tvar. To, co vysíláme, najdeme a to, co vytvoříme je naše dílo a nikdo jiný za to nenese odpovědnost, než my sami. Díky Hanielovi si uvědomujeme, kde právě jsme, jaký je další krok, a nabýváme odvahu ho uskutečnit. Energie archanděla Haniela oslovuje zvláště takové lidi, kteří byli inkarnováni v Atlantidě, protože jeho energie znovu oživuje atlantské vědění. Hanielova energie je jemná, přitom však mocná a napřimující. Spojuje vznešené vědomí s pozemskou silou, přivádí ji do našeho nitra a uvolňuje. Pomáhá nám prožívat radost, sílu, sebedůvěru, sebejistotu, vznešenost, uvolněné ticho. Archanděl Haniel na nás pracuje se svými pomocníky skrze centru ánanda-čanda , což je naše čtyř a půltá čakra, centrum kreativní komunikace založené na našem citu a je spojen s tyrkysovou barvou.
Haniel je Elohim, který střeží říši prasíly.

POSELSTVÍ ARCHANDĚLA HANIELA:

Já jsem archanděl, který si hraje s tvary. Moje energie je tvůrčí, kreativní a nekonečně mnohotvárná ve své materializaci. Ve mně sídlí Boží radost, neboť  Matka- Otec –Bůh má potěšení ze vzniku nového. Ve mně sídlí poznání, že vše přichází od Boha a vše plyne zpět k Bohu, to , co kdysi bylo a to, co ještě bude.Oddej se Boží energii a jejímu vyzařování skrze mne , a tvá tvůrčí schopnost bude nekonečná. Mnoho lidí nemá jasnou představu, jak se svým životem naložit, o tom, jaký smysl se v jejich pozemském životě skrývá. Jsou odstřiženi od proudu energie, který řídím a reprezentuji. Často je příčinou nějaká zkušenost, učiněná v nějakém minulém  životě,  trauma vydání  na  milost 
a nemilost.Vyzařování mé energie je důležitým příspěvkem pro přechod do nového tisíciletí, ve kterém se člověk pozná jako tvůrce své vlastní skutečnosti. Vědomí, zalité světlem, vytváří světelné světy a je světelnou přítomností na Zemi. Čistěte proto svá jemnohmotná  těla. Teprve až budete skutečně čistí jako horské jezero v Himalájích, může se skrze Vás Boží tvůrčí energie manifestovat v souladu s vesmírnými zákony. Pracuji se svými pomocníky skrze centrum ánanda. čanda na vašich jemnohmotných tělech. Já jsem Boží vítězství.